ددلاین دانشگاهها

اکتبر 5, 2023

ددلاین در دانشگاهها چیست؟

رعایت ددلاین‌های دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شانس پذیرش است. متقاضیانی که در مهلت مقرر مدارک خود را ارسال می‌کنند، شانس بیشتری برای دریافت پذیرش دارند.
اکتبر 5, 2023

ددلاین در دانشگاهها چیست؟

رعایت ددلاین‌های دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شانس پذیرش است. متقاضیانی که در مهلت مقرر مدارک خود را ارسال می‌کنند، شانس بیشتری برای دریافت پذیرش دارند.
تماس از طریق واتساپ