رمیتنس چیست؟

انتقال غیرتجاری پول توسط یک کارگر خارجی یا مهاجر، یکی از اعضای جوامع دور از وطن، یا یک شهروند با روابط خانوادگی در خارج از کشور، برای درآمد خانوار در کشور یا میهن خود می‌باشد.

نوامبر 28, 2023

رمیتنس و ارتباط آن با پرداخت‌های ارزی

صرافی‌ها به عنوان پلی بین مهاجرین و خانواده‌هایشان عمل می‌کنند و خدمات حیاتی در زمینه انتقال پول بین‌المللی ارائه می‌دهند. آن‌ها با ارائه خدمات تبدیل ارز و انجام تراکنش‌های مالی، امکان دسترسی به خدمات مالی را برای افرادی که در مناطق دورافتاده یا کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند، فراهم می‌کنند.
تماس از طریق واتساپ