اطلاعات کلی در مورد سوییفت

اکتبر 1, 2023

حواله سوییفت SWIFT

از میان تمام روش‌های پرداخت پول، حوالۀ بانکی سوئیفت یا در واقع همان حوالۀ T/T (Telegraphic Transfer) که در بستر شبکۀ جهانی سوئیفت انجام می‌گیرد، به ‌خاطر مزایای فراوانی که دارد یکی از امن‌ترین راه‌های انتقال پول است. برای آشنایی با حوالۀ سوئیفت (Swift) و یا هر نوع حوالۀ بانکی از داخل کشورها با فرخ پی همراه باشید.
اکتبر 1, 2023

حواله سوییفت SWIFT

از میان تمام روش‌های پرداخت پول، حوالۀ بانکی سوئیفت یا در واقع همان حوالۀ T/T (Telegraphic Transfer) که در بستر شبکۀ جهانی سوئیفت انجام می‌گیرد، به ‌خاطر مزایای فراوانی که دارد یکی از امن‌ترین راه‌های انتقال پول است. برای آشنایی با حوالۀ سوئیفت (Swift) و یا هر نوع حوالۀ بانکی از داخل کشورها با فرخ پی همراه باشید.
تماس از طریق واتساپ