انواع حواله به هند

دسامبر 2, 2023

انواع حواله به هند، چه دلاری و چه با روپیه

فرش و صنایع دستی ایرانی نیز بازار قابل توجهی در هند دارند. هند به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در جهان، داروها و محصولات پزشکی را به ایران صادر می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر حجم و نوع مبادلات تجاری بین دو کشور داشته است، اما همچنان این دو کشور تلاش می‌کنند تا روابط تجاری خود را در شرایط موجود حفظ و توسعه دهند.
دسامبر 2, 2023

انواع حواله به هند، چه دلاری و چه با روپیه

فرش و صنایع دستی ایرانی نیز بازار قابل توجهی در هند دارند. هند به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در جهان، داروها و محصولات پزشکی را به ایران صادر می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر حجم و نوع مبادلات تجاری بین دو کشور داشته است، اما همچنان این دو کشور تلاش می‌کنند تا روابط تجاری خود را در شرایط موجود حفظ و توسعه دهند.
تماس از طریق واتساپ