در ایران ریال تحویل بده، در ترکیه لیر پرداخت کن

تماس از طریق واتساپ