روش نقل و انتقال ارزی در شرایط تحریم

تماس از طریق واتساپ